O nás:

 

Firma Vista spol. s r.o. vznikla v roce 1992 a její specializací byla výstavba plynovodu, predevším plošná plynofikace obcí.


V roce 2001 společnost změnila majitele a její činnost se rozšířila o výstavbu kanalizací, vodovodů a závlahových systémů.
Ve firmě se stabilizoval tým odborných pracovníků, především svářečů a montérů pro výstavbu plynovodů a plynovodních přípojek, inženýrských sítí a samostatných svářečských montážních prací, kteří využívají k provádění staveb veškeré moderní technologie s ohledem na životní prostředí.


Zakázky firma provádí kompletně včetně zemních prací a úprav povrchů. Cílem firmy je předat investorovi i budoucímu provozovateli dílo provedené ve vzorné kvalitě.


V květnu 2010 získala firma certifikát dle TPG 923 01-1,2 pro provádění výstavby, montáží a oprav plynárenských zařízení
v rozsahu G - P2 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení, přetlak bez omezení.


Firma spolupracuje s mnoha osvědčenými dodavateli materiálů a speciálních činností, což přispívá k vysoké kvalitě prováděných prací.

 

V prosinci 2013 získala certifikaci pro rozsah G- P3 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení , přetlak bez omezení.

 

Regionální působnost firmy je ve Středočeském a Ústeckém kraji a v Praze.